Wednesday, May 16, 2012

ENGLISH THE CHAMORRO WAY

ontopinternetmarketing.com

Maria : Susa, eyague' na mamaila' mågi si Ling. (Susa, here comes Ling.)

Susa : Ei na ti yina-ho ayo na palao'an! (Boy do I dislike that woman!)

Maria : Ke sa' håfa? (But why?)

Susa : Båba i iyon-ña altitude! (She has a bad altitude!)

No comments:

Post a Comment