Friday, June 24, 2011

PARA TA FAÑÅLEK HA'

mapoftheunitedstates.wordpress.com
Juan : Jose, håfa na'ån-ña eyi "stand" nai ma pepega i paki?
Jose : Paki - stand.

Juan : Ya håfa ta ålok yanggen todo esta ånglo' i pintura?
Jose : Penta - gone.

isaintel.com

No comments:

Post a Comment