Thursday, April 5, 2012

I UTTIMO NA SENA


Si Jesus ha chule' i pån gi man sen såntos yan man sen konsågra na kannai-ña, ya ha na' ngångåha' hulo' i matå-ña gi langet, ha nå'e gråsias si Yu'us Tatå-ña, ya ha bendise i pån, ya ha nå'e i apostoles-ña siha, ilelek-ña, "Chile', ya en kanno'; guiya este i tataotao-ho, ni para u ma entrega pot hamyo."  Taiguihe na modo ha chule' lokkue' i kålis yan bino, mannå'e gråsias, ya ha bendise, ya ha nå'e i disipulu-ña siha, ilelek-ña, "Chile', ya en fangimen todos nu guiya; este i kålis i hagå'-ho, i haga' i nuebo na testamento, na pot hamyo yan pot meggagai u ma chuda' para i apas i isao siha.  Che'gue este pot en hahasso yo'.

No comments:

Post a Comment