Friday, April 15, 2011

PARA TA FAÑÅLEK HA'

jestersring.ca

Matto un dia gi kotte un estranghero na taotao para u fåna' i Señot Hues åntes di u ma na' siudadånon amerikåno. 

Ilek-ña i Señot Hues : Señot, åntes di un ma na' siudadånon amerikåno, debi di hu eksamina hao.  Deletrea, pot fabot, este tres na palåbra : deduct, defense, defeat.

Man oppe i taotao : Deduct, d-e-d-u-c-t. 

Taiguenao ha' ta'lo ha cho'gue yan i dos tetehnan na palåbra.

Ilek-ña i Hues : Señot, maolek bida-mo.  På'go, na' setbe este tres na palåbra gi et mismo ha' na sinangan.

Ilek-ña i taotao : De duck flew over de fence, de head first den de feet.

No comments:

Post a Comment